+ 49 30 509 307 500 [email protected]

Privacybeleid

In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij, PRofiFLITZER GmbH, u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website: profiflitzer.de. U kunt dit privacybeleid afdrukken of opslaan met behulp van de functies van uw browser.

 

1. contactpersoon

De contactpersoon en zogenaamde verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij bezoek aan deze website in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR) is de

PRofiFLITZER GmbH
Streusstrasse 67-68
13086 Berlijn

Telefoon: +49 (0) 30 509 307 500
Fax: +49 (0) 30 509 307 599
E-mail: [email protected]

Voor alle vragen over het onderwerp gegevensbescherming in verband met onze producten of het gebruik van onze website kunt u ook altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op bovenstaand postadres en op bovenstaand e-mailadres (trefwoord: “Attn. Data Protection Officer”). Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat bij gebruik van dit e-mailadres de inhoud niet uitsluitend door onze functionaris voor gegevensbescherming wordt genoteerd. Als u vertrouwelijke informatie wilt uitwisselen, neem dan in eerste instantie rechtstreeks contact met ons op via dit e-mailadres.

Wij hebben ons eigen privacybeleid voor ons vacatureportaal my-PRofiFLITZER.de. U kunt hiertoe toegang krijgen via de volgende knop.

BIJ DE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Wij hebben ons eigen privacybeleid voor ons vacatureportaal my-PRofiFLITZER.de. U kunt hiertoe toegang krijgen via de volgende knop.

2. gegevensverwerking op onze website

2.1. Het oproepen van onze website / toegang gegevens

Telkens wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de toegangsgegevens die uw browser automatisch doorgeeft om u in staat te stellen de website te bezoeken. De toegangsgegevens omvatten de zogenaamde HTTP-headerinformatie, met inbegrip van de gebruikersagent, en omvatten met name:

 • IP-adres van het verzoekende apparaat;
 • Datum en tijd van het verzoek;
 • Adres van de gevraagde website en pad van het gevraagde bestand
 • indien van toepassing, de eerder geraadpleegde website/het bestand (HTTP-verwijzer);
 • Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem;
 • Methode van het verzoek (bv. GET, POST), versie van het HTTP-protocol, HTTP-statuscode, grootte van het geleverde bestand;
 • Verzoek om informatie zoals taal, type inhoud, codering van de inhoud, tekensets;
 • cookies die op het eindapparaat van het bezochte domein zijn opgeslagen.

De verwerking van deze toegangsgegevens is noodzakelijk om het bezoek van de website mogelijk te maken, om de permanente functionaliteit en veiligheid van onze systemen te garanderen en voor het algemene administratieve onderhoud van onze website. De toegangsgegevens worden ook opgeslagen in interne logbestanden voor de hierboven beschreven doeleinden, tijdelijk en beperkt tot de meest noodzakelijke inhoud, om de oorzaak te vinden van en op te treden tegen herhaalde of crimineel bedoelde oproepen die de stabiliteit en de veiligheid van onze website in gevaar brengen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid. 1 S. 1 lit. b DSGVO, voor zover de paginaweergave plaatsvindt in het kader van de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst, en anders art. 6 lid 1. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de toegang tot de website en de functionaliteit en veiligheid van onze systemen op lange termijn mogelijk te maken.

De logbestanden worden 30 dagen bewaard en na anonimisering gearchiveerd. Bij uitzondering worden individuele logbestanden en IP-adressen langer bewaard om in geval van cyberaanvallen verdere aanvallen vanaf dit IP-adres te voorkomen en/of strafrechtelijk tegen de aanvallers op te treden.

2.2 Contact opnemen

U hebt de mogelijkheid om contact met ons op te nemen, met name via e-mail of telefoon. In dit verband verwerken wij uw gegevens uitsluitend om met u te communiceren.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw informatie nodig is om uw vraag te beantwoorden of om een overeenkomst te initiëren of uit te voeren, en anders Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang dat u contact met ons opneemt en dat wij uw vraag kunnen beantwoorden. Wij voeren alleen promotionele telefoongesprekken als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Als u geen bestaande klant bent, sturen wij u alleen promotionele e-mails op basis van uw toestemming. De rechtsgrondslag in deze gevallen is artikel 6, lid 6. 1 lit. een DSGVO in combinatie met. § 7 para. 2 Nr. 1 of 2 UWG.

De gegevens die wij verzamelen wanneer u contact met ons opneemt, worden gewist nadat wij uw verzoek volledig hebben verwerkt, tenzij wij uw verzoek nog nodig hebben om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen (zie paragraaf “Bewaartermijn”).

2.3. Toepassingen

U kunt solliciteren op openstaande functies via ons sollicitatieportaal op https://profiflitzer.de/jobs/ of per e-mail naar [email protected]. Het doel van de gegevensverzameling is de selectie van sollicitanten voor de eventuele totstandbrenging van een arbeidsverhouding. Wij verzamelen met name de volgende gegevens om uw sollicitatie te ontvangen en te verwerken:

 • Voor- en achternaam,
 • E-mailadres,
 • Sollicitatiedocumenten (bijv. getuigschriften, CV, sollicitatiebrief),
 • Datum van de vroegst mogelijke start van de baan,
 • Salarisverwachting.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw sollicitatiedocumenten is artikel 6, lid 1. 1 S. 1 lit. b en artikel 88, lid 1. 1 DSGVO in samenhang met § 26 para. 1 P. 1 BDSG.

Voor ons applicatieportaal maken wij gebruik van de dienstverlener JOIN Solutions AG, Landsgemeindeplatz 6, 9043 Trogen, Zwitserland. Wij hebben met dit bedrijf een orderverwerkingsovereenkomst gesloten. Zwitserland is een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (derde land). Er bestaat echter een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de doorgifte van gegevens aan Zwitserland.

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op na ontvangst van uw sollicitatie. Indien wij uw sollicitatie accepteren en er een arbeidsverhouding tot stand komt, bewaren wij uw sollicitatiegegevens zolang deze nodig zijn voor de arbeidsverhouding en voor zover wettelijke voorschriften een verplichting tot opslag rechtvaardigen.

Indien wij uw sollicitatie afwijzen, bewaren wij uw sollicitatiegegevens tot maximaal drie maanden na afwijzing van uw sollicitatie, tenzij u ons toestemming geeft deze langer te bewaren.

3. gebruik van instrumenten op de website

3.1. Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van verschillende diensten en toepassingen (gezamenlijk “Tools”) die door ons of door derden worden geleverd. Voor het bijbehorende gebruik van cookies en soortgelijke technologieën verwijzen wij naast de hier vermelde informatie ook naar ons aparte Cookiebeleid op: https://profiflitzer.de/cookie-richtlinie-eu/. Dit bevat informatie over de individuele informatie die op uw eindapparaat wordt opgeslagen en geraadpleegd, met inbegrip van de doeleinden en de duur van de opslag. Het cookiebeleid wordt dynamisch bijgewerkt.

3.2. Gebruikte technologieën

De gebruikte instrumenten kunnen bijvoorbeeld de volgende technologieën gebruiken om informatie in het eindapparaat op te slaan of er toegang toe te krijgen:

 • Cookies: op het eindapparaat opgeslagen informatie, met name bestaande uit een naam, een waarde, het opslagdomein en een vervaldatum. Zogenaamde session cookies (bijv. PHPSESSID) worden na de sessie verwijderd, terwijl zogenaamde persistent cookies na de opgegeven vervaldatum worden verwijderd. Cookies kunnen ook handmatig worden verwijderd.
 • Webopslag (Local Storage / Session Storage): informatie opgeslagen op het eindapparaat, bestaande uit een naam en een waarde. Informatie in de sessieopslag wordt na de sessie verwijderd, terwijl informatie in de lokale opslag geen vervaldatum heeft en in principe opgeslagen blijft, tenzij een mechanisme voor verwijdering is ingesteld (bv. opslag van een lokale opslag met tijdsvermelding). Informatie in de lokale en sessieopslag kan ook handmatig worden verwijderd.
 • JavaScript: programmeercodes (scripts) die in de website zijn opgenomen of vanuit de website worden opgeroepen en die bijvoorbeeld cookies en webopslag plaatsen of actief informatie verzamelen van het eindapparaat of over het gebruiksgedrag van de bezoeker. JavaScript kan worden gebruikt voor “active fingerprinting” en gebruiksprofilering. JavaScript kan worden geblokkeerd door een instelling in de browser, hoewel de meeste diensten dan niet meer werken.
 • Pixel: minuscuul plaatje dat automatisch door een dienst wordt geladen en waarmee bezoekers kunnen worden herkend door automatisch de gebruikelijke verbindingsgegevens door te geven (met name IP-adres, informatie over browser, besturingssysteem, taal, opgeroepen adres en tijdstip van oproep) en om bijvoorbeeld vast te stellen of een e-mail is geopend of een website is bezocht. Met behulp van pixels kunnen “passieve vingerafdrukken” worden genomen en gebruiksprofielen worden opgesteld. Het gebruik van pixels kan bijvoorbeeld worden voorkomen door afbeeldingen te blokkeren, bijvoorbeeld in e-mails, hoewel de weergave dan sterk wordt beperkt.

Met behulp van deze technologieën en ook door het louter tot stand brengen van een verbinding op een pagina kunnen zogenaamde“vingerafdrukken” worden aangemaakt, d.w.z. gebruiksprofielen waarvoor geen cookies of webopslag nodig zijn en waarmee bezoekers toch kunnen worden herkend. Vingerafdrukken als gevolg van het tot stand brengen van verbindingen kunnen niet volledig handmatig worden voorkomen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies, de uitvoering van scripts en de weergave van afbeeldingen te accepteren. U kunt echter meestal uw browserinstellingen aanpassen om alle of bepaalde cookies te weigeren of om scripts en afbeeldingen te blokkeren. Als u het opslaan van cookies, het weergeven van afbeeldingen en het uitvoeren van scripts volledig blokkeert, zullen onze diensten waarschijnlijk niet of niet goed werken.

De instrumenten die wij gebruiken zijn hieronder per categorie opgesomd. Ook wordt uitgelegd in welke gevallen wij uw vrijwillige toestemming krijgen om de hulpmiddelen te gebruiken en hoe u deze toestemming kunt intrekken.

3.3. Rechtsgrondslag

Wij gebruiken instrumenten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website op basis van ons legitieme belang overeenkomstig art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken. In bepaalde gevallen kunnen deze instrumenten ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, in welk geval de verwerking plaatsvindt overeenkomstig artikel 6, lid 2. 1 lit. b GDPR. Toegang tot en opslag van informatie in het eindapparaat is in deze gevallen absoluut noodzakelijk en geschiedt op basis van de uitvoeringswetten van de ePrivacy-richtlijn van de EU-lidstaten, in Duitsland volgens § 25 lid 1. 2 TTDSG.

Wij gebruiken alle andere niet-essentiële (optionele) tools die extra functies bieden op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een GDPR. Toegang tot en opslag van informatie in het eindapparaat vindt dan plaats op basis van de uitvoeringswetten van de ePrivacy-richtlijn van de EU-lidstaten, in Duitsland volgens § 25, lid 1. 1 TTDSG. Gegevensverwerking met behulp van deze instrumenten vindt alleen plaats als wij vooraf uw toestemming hebben gekregen.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS), verwijzen wij naar punt 7 “Doorgifte van gegevens aan derde landen”, ook met betrekking tot de mogelijke risico’s daarvan. Wij zullen u informeren indien er een adequaatheidsbesluit bestaat voor het betreffende derde land of indien er contractuele standaardclausules of andere garanties zijn afgesloten voor het gebruik van bepaalde instrumenten. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van bepaalde tools en de daarmee gepaard gaande doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde landen, geven wij de gegevens die bij het gebruik van de tools worden verwerkt (ook) door op basis van deze toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a). 1 lit. een GDPR naar derde landen.

3.4. Het verkrijgen van uw toestemming

Wij gebruiken de tool Complianz om uw toestemmingen te verkrijgen en te beheren. Deze genereert een banner die u informeert over de gegevensverwerking op onze website en u de mogelijkheid biedt om via optionele tools toestemming te geven voor alle, sommige of geen gegevensverwerking. Deze banner verschijnt de eerste keer dat u onze website bezoekt en wanneer u uw instellingen opnieuw bekijkt om ze te wijzigen of uw toestemming in te trekken. De banner verschijnt ook bij volgende bezoeken aan onze website als u de opslag van cookies heeft gedeactiveerd of als de cookies zijn verwijderd of verlopen.

Complianz slaat de nodige informatie op uw eindapparaat op om uw toestemmingen en herroepingen te documenteren. Deze worden afzonderlijk vermeld in ons Cookiebeleid: https://profiflitzer.de/cookie-richtlinie-eu/.

De gegevensverwerking is noodzakelijk om u de wettelijk vereiste toestemming te geven en om te voldoen aan onze documentatieverplichtingen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Complianz is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, gerechtvaardigd door ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het beheer van toestemming. Toegang tot en opslag van informatie in het eindapparaat is in deze gevallen absoluut noodzakelijk en geschiedt op basis van de uitvoeringswetten van de ePrivacy-richtlijn van de EU-lidstaten, in Duitsland volgens § 25 lid 1. 2 TTDSG.

3.5. Intrekking

U kunt uw toestemming voor bepaalde instrumenten, d.w.z. voor de opslag van en toegang tot informatie in het eindapparaat, de verwerking van uw persoonsgegevens en de overdracht van uw gegevens aan derde landen, te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Klik daarvoor op de volgende link/knop: [Link/Button]. Daar kunt u ook de selectie van gereedschappen wijzigen waarmee u wilt instemmen. Voor bepaalde instrumenten kunt u uw herroeping ook rechtstreeks bij de aanbieder doen gelden.

3.6. Noodzakelijk gereedschap

3.6.1. Doeleinden, rechtsgrondslagen, verwerkte gegevens

Wij gebruiken bepaalde tools om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken (“noodzakelijke tools”). Deze omvatten bijvoorbeeld tools voor het voorbereiden en weergeven van website-inhoud, het opslaan van taal, het opslaan van reeds weergegeven inhoud, het beheren van toestemming, het beheren en integreren van tools, fraudedetectie en -preventie en het waarborgen van de veiligheid van onze website. Zonder deze instrumenten zouden wij onze dienst niet kunnen verlenen. Daarom worden noodzakelijke instrumenten gebruikt zonder toestemming.

De rechtsgrondslag voor noodzakelijke hulpmiddelen is de noodzaak om onze legitieme belangen te vervullen in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. f DSGVO bij het verrichten van de respectieve basisfuncties en het functioneren van onze website. In gevallen waarin de verstrekking van de respectieve websitefuncties noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, onder b). 1 lit. b GDPR. Toegang tot en opslag van informatie in het eindapparaat is in deze gevallen absoluut noodzakelijk en geschiedt op basis van de uitvoeringswetten van de ePrivacy-richtlijn van de EU-lidstaten, in Duitsland volgens § 25 lid 1. 2 TTDSG.

In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS), verwijzen wij, naast de hieronder verstrekte informatie, naar punt 7 “Doorgifte van gegevens aan derde landen”.

3.6.2. Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor personen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (samen “Google”) voor alle andere personen.

De Google Tag Manager wordt uitsluitend gebruikt voor het beheer van websitetools door de integratie van zogenaamde websitetags. Een tag is een element dat wordt opgeslagen in de broncode van onze website om een tool uit te voeren, bijvoorbeeld via scripts. Als dit optionele tools zijn, worden ze alleen met uw toestemming geïntegreerd door de Google Tag Manager. De Google Tag Manager gebruikt JavaScript en vereist geen gebruik van cookies.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1. 1 lit. f DSGVO, op basis van ons gerechtvaardigd belang om meerdere tags op onze website op een eenvoudige manier op te nemen en te beheren.

Om de stabiliteit en functionaliteit te waarborgen, verzamelt Google informatie over welke tags door onze website zijn geïntegreerd in het kader van het gebruik van de Google Tag Manager. De Google Tag Manager slaat echter geen persoonlijke gegevens op buiten de loutere totstandbrenging van de verbinding, met name geen gegevens over het gedrag van de gebruiker of de bezochte pagina’s.

Wij hebben een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten met Google Ireland Limited. In het geval dat persoonsgegevens door Google Ireland Limited worden doorgegeven aan de VS of andere derde landen, hebben Google Ireland Limited en Google LLC standaardcontractbepalingen (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914, module 3) op grond van art. 46 lid. 2 lit. c DSGVO concludeerde.

Zie voor meer informatie Google’s informatie over de Tag Manager: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821.

3.6.3. Google reCAPTCHA

Ons sollicitatieportaal (zie paragraaf 2.3) maakt gebruik van de Google reCAPTCHA-service voor vacatures, die wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor personen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (samen “Google”) voor alle andere personen.

reCAPTCHA voorkomt dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) misbruik maakt van de vacatures van het sollicitatieportaal, d.w.z. het controleert of de ingevoerde gegevens daadwerkelijk van een mens afkomstig zijn. Voor dit doel gebruikt reCAPTCHA JavaScript en slaat cookies en informatie op in de lokale opslag op uw eindapparaat. In het bijzonder worden de volgende gegevens verwerkt:

 

 • Referrer URL (adres van de pagina waar de bezoeker vandaan kwam);
 • IP adres;
 • cookies ingesteld door Google;
 • Momentopname van het browservenster;
 • Inputgedrag van de gebruiker (bv. beantwoorden van de reCAPTCHA-vraag, invoersnelheid in formuliervelden, volgorde van selectie van invoervelden door de gebruiker, aantal muisklikken);
 • Technische informatie: Type browser, browser plug-ins, grootte en resolutie van de browser, datum, taalinstelling, weergave-instructies (CSS) en scripts (JavaScript).

Bovendien leest Google de cookies van andere Google-diensten zoals Gmail, Search en Analytics. Als u deze toewijzing aan uw Google-account niet wenst, is het noodzakelijk dat u uitlogt bij Google voordat u de vacature van het sollicitatieportaal oproept.

De bovenstaande gegevens worden gecodeerd naar Google gestuurd. De evaluatie van Google bepaalt in welke vorm de captcha op de pagina wordt weergegeven. Volgens Google worden uw gegevens niet gebruikt voor gepersonaliseerde reclame.

De rechtsgrondslag in het kader van de personeelsadvertenties van het sollicitatieportaal is de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 lit. b GDPR. Google reCAPTCHA wordt gebruikt om de IT-veiligheid te beschermen, de stabiliteit van onze website te waarborgen en misbruik te voorkomen.

In sommige gevallen kunnen de gegevens ook worden verwerkt op servers in de VS.

Voor meer informatie, zie:

3.6.4. WordPress Statistieken

Onze website gebruikt de WordPress Statistics plugin om eenvoudige bereikanalyses uit te voeren en onze website te verbeteren. WordPress Statistics gebruikt hiervoor JavaScript. Met behulp van deze plugin wordt het gebruik van onze website in geaggregeerde vorm geëvalueerd en visueel verwerkt.

Daartoe worden met name de volgende gegevens verwerkt:

 • IP-adres (dat geanonimiseerd is);
 • Geraadpleegde pagina’s;
 • Eerder geraadpleegde pagina’s, zoekmachine en zoekwoord, indien van toepassing;
 • Technische informatie over uw browser en besturingssysteem;
 • Locatie bij benadering (land, stad).

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1. 1 lit. f DSGVO, op basis van ons gerechtvaardigd belang om een eenvoudige bereikanalyse van onze website uit te voeren. De toegang tot informatie in het eindapparaat is daarbij absoluut noodzakelijk en vindt plaats op basis van de uitvoeringswetten van de ePrivacy-richtlijn van de EU-lidstaten, in Duitsland volgens § 25 para. 2 TTDSG.

Ga voor meer informatie over WordPress Statistieken naar: https://wordpress.org/plugins/wp-statistics/.

3.7. Analyse-instrumenten

3.7.1. Doeleinden, rechtsgrondslagen, verwerkte gegevens

Om onze website te verbeteren, gebruiken wij optionele instrumenten voor de herkenning van bezoekers en voor de statistische verzameling en analyse van gebruikersgedrag op basis van toegangsgegevens (“analysetools”). Wij gebruiken ook analysediensten om het gebruik van onze marketingkanalen te evalueren. De verzamelde gebruiksinformatie is geaggregeerd en stelt ons in staat de gebruiksgewoonten van onze bezoekers te volgen. Dit dient om het ontwerp van onze website aan te passen en te optimaliseren en de gebruikerservaring aangenamer te maken.

De rechtsgrondslag voor de analyse-instrumenten is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. een GDPR. Toegang tot en opslag van informatie in het eindapparaat vindt dan plaats op basis van de uitvoeringswetten van de ePrivacy-richtlijn van de EU-lidstaten, in Duitsland volgens § 25, lid 1. 1 TTDSG. Om uw toestemming in te trekken, zie punt 3.5: “Intrekking”.

In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS), strekt uw toestemming zich uitdrukkelijk uit tot de gegevensoverdracht (art. 49 lid 1 lit. a DSGVO). Zie punt 7 “Doorgifte van gegevens naar derde landen” voor de daaraan verbonden risico’s.

De verzamelde gegevens kunnen met name betrekking hebben op:

 • het IP-adres van het eindapparaat,
 • Locatie bij benadering,
 • de datum en het tijdstip van toegang,
 • Bezochte pagina’s (URL, titel, verblijfsduur),
 • eerder bezochte pagina (referrer URL)
 • gedownloade bestanden,
 • geklikte links,
 • de informatie van een cookie of in de lokale of sessieopslag,
 • de apparaatidentificatie van mobiele eindapparaten (bv. apparaat-ID, reclame-ID), alsmede
 • technische informatie over het eindapparaat, de browser en het besturingssysteem.
3.7.2. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de Google Analytics 4-dienst (“Google Analytics”), die wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland voor personen uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (samen “Google”) voor alle andere personen.

Google Analytics gebruikt JavaScript en pixels om informatie op uw eindapparaat te lezen en cookies om informatie op uw eindapparaat op te slaan. Deze worden afzonderlijk vermeld in ons Cookiebeleid: https://profiflitzer.de/cookie-richtlinie-eu/.

Dit wordt gebruikt om uw gebruiksgedrag te analyseren en onze website te verbeteren. Wij verwerken de verkregen informatie om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor de websitebeheerders. De in dit verband gegenereerde gegevens kunnen door Google voor analyse naar een server in de VS worden overgebracht en daar worden opgeslagen.

Als onderdeel van de evaluatie maakt Google Analytics 4 ook gebruik van kunstmatige intelligentie zoals machine learning voor geautomatiseerde analyse en verrijking van de gegevens. Google Analytics modelleert bijvoorbeeld 4 conversies in die mate dat er niet genoeg gegevens beschikbaar zijn om de evaluatie en de rapporten te optimaliseren. Informatie hierover is te vinden op: https://support.google.com/analytics/answer/10710245. De gegevensevaluaties worden automatisch uitgevoerd met behulp van kunstmatige intelligentie of op basis van specifieke, individueel gedefinieerde criteria. Meer informatie vindt u op: https://support.google.com/analytics/answer/9443595.

Wij hebben de volgende gegevensbeschermingsinstellingen gemaakt voor Google Analytics:

 • IP-anonimisering (inkorting van het IP-adres vóór de evaluatie);
 • Automatische verwijdering van oude bezoeklogs door de opslagperiode te beperken tot 2 maanden;
 • Geen reset van de bewaartermijn voor nieuwe activiteiten;
 • Schakel het verzamelen van nauwkeurige locatie- en positiegegevens uit;
 • Het verzamelen van nauwkeurige apparaatgegevens uitschakelen;
 • Uitgeschakelde reclamefunctie (inclusief doelgroep remarketing via GA Audience);
 • Uitgeschakelde remarketing;
 • Cross-device en cross-page tracking (Google Signals) uitgeschakeld;
 • Het delen van gegevens met andere producten en diensten van Google, benchmarking, technische ondersteuning, accountmanager.

De volgende gegevens worden verwerkt door Google Analytics:

 • IP adres;
 • User ID, Google ID (Google Signals) en/of Device ID;
 • Referrer URL (eerder bezochte pagina);
 • Bekeken pagina’s (datum, tijd, URL, titel, verblijfsduur);
 • Gedownloade bestanden;
 • Klikte op links naar andere websites;
 • Verwezenlijking van specifieke doelen (conversies);
 • Technische informatie: Besturingssysteem; browsertype, -versie en -taal; apparaattype, merk, model en resolutie;
 • Locatie bij benadering (land en stad, indien van toepassing, op basis van een geanonimiseerd IP-adres).

Ga voor meer informatie over Google Analytics 4 cookies naar: https://support.google.com/analytics/answer/11397207?hl=de.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 lit. een GDPR. Toegang tot en opslag van informatie in het eindapparaat vindt dan plaats op basis van de uitvoeringswetten van de ePrivacy-richtlijn van de EU-lidstaten, in Duitsland volgens § 25, lid 1. 1 TTDSG.

Wij hebben een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google Ireland Limited voor het gebruik van Google Analytics. In het geval dat persoonsgegevens van Google Ireland Limited naar de VS worden doorgegeven, hebben Google Ireland Limited en Google LLC standaardcontractbepalingen (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914, module 3) op grond van art. 46 lid. 2 lit. c DSGVO concludeerde. Bovendien vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van uw gegevens naar derde landen overeenkomstig art. 49 lid. 1 lit. een GDPR.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

 

3.8. Marketing – Gereedschap

3.8.1. Doeleinden, rechtsgrondslagen, verwerkte gegevens

Wij gebruiken ook optionele tools voor reclamedoeleinden (“Marketing Tools”). Een deel van de toegangsgegevens die bij het gebruik van onze website worden gegenereerd, wordt gebruikt om gebruiksprofielen op te stellen, waarin met name uw gebruiksgedrag wordt opgeslagen, de advertenties die u hebt bekeken of aangeklikt en, op basis daarvan, de indeling in advertentiecategorieën, interesses en voorkeuren. Door deze toegangsgegevens te analyseren en te evalueren, kunnen wij u op onze website en op de websites en diensten van andere aanbieders gepersonaliseerde reclame aanbieden, d.w.z. reclame die aansluit bij uw werkelijke interesses en behoeften. Wij analyseren ook uw gebruiksgedrag om u op andere pagina’s te herkennen en u op basis van uw gebruik van onze site op een gepersonaliseerde manier aan te spreken (zogenaamde retargeting). Bovendien evalueren wij de doeltreffendheid en het succes van onze reclamecampagnes (met name de zogenaamde conversies en leads). De verzamelde gegevens worden echter alleen pseudoniem opgeslagen, zodat er geen directe conclusies over de personen kunnen worden getrokken.

De rechtsgrondslag voor de marketinginstrumenten is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. een GDPR. Toegang tot en opslag van informatie in het eindapparaat vindt dan plaats op basis van de uitvoeringswetten van de ePrivacy-richtlijn van de EU-lidstaten, in Duitsland volgens § 25, lid 1. 1 TTDSG. Om uw toestemming in te trekken, zie punt 3.5: “Intrekking”.

In het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS), strekt uw toestemming zich uitdrukkelijk uit tot de gegevensoverdracht (art. 49 lid 1 lit. a DSGVO). Raadpleeg de paragraaf “Gegevensoverdracht naar derde landen” voor de daaraan verbonden risico’s.

De verzamelde gegevens kunnen met name betrekking hebben op:

 • het IP-adres van het eindapparaat,
 • Locatie bij benadering,
 • de datum en het tijdstip van toegang,
 • Bezochte pagina’s (URL, titel, verblijfsduur),
 • eerder bezochte pagina (referrer URL)
 • gedownloade bestanden,
 • geklikte links,
 • de informatie van een cookie of in de lokale of sessieopslag,
 • de apparaatidentificatie van mobiele eindapparaten (bv. apparaat-ID, reclame-ID), alsmede
 • technische informatie over het eindapparaat, de browser en het besturingssysteem.

3.9. Integratie van YouTube-video’s

Wij hebben op onze website ingesloten video’s die zijn opgeslagen op YouTube en rechtstreeks vanaf onze websites kunnen worden afgespeeld. YouTube is een multimediadienst van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (“YouTube”), die aan personen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en aan alle andere personen door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Daarbij kan YouTube informatie zoals lokale opslag en sessieopslag op uw eindapparaat opslaan en JavaScript uitvoeren, dat toegang heeft tot informatie in uw eindapparaat.

We hebben de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus van YouTube geactiveerd. Volgens YouTube’s eigen documentatie ontvangt Google dus minder gebruiksinformatie en worden ook de videoaanbevelingen en advertenties niet gepersonaliseerd. Cookies worden niet langer opgeslagen. Er wordt echter nog steeds informatie opgeslagen in de lokale opslag en sessieopslag van uw eindapparaat, met name uw apparaat-ID en andere informatie over het afspelen van de video, die door Google kan worden opgevraagd.

De volgende informatie wordt opgeslagen in de Lokale Opslag:

 • “yt-remote-device-id”: Opslag van de apparaat-id;
 • “yt-player-headers-readable”: Opslag van de mogelijkheid om de header-informatie van de speler uit te lezen;
 • “yt.innertube::requests”: Opslag van de verzoeken van de gebruiker;
 • “yt.innertube::nextId”: Opslag van de ID van de volgende video;
 • “yt-remote-connected-devices”: Opslag van de aangesloten terminals;
 • “yt-player-bandwidth”: Opslag van de bandbreedte van de verbinding;
 • “yt-player-volume”: Opslag van het volume van de video;
 • “yt-player-quality”: Het opslaan van de resolutie/kwaliteit van de video;
 • “yt-player-performance-cap”: Opslag van een mogelijke limiet op de resolutie vanwege de bandbreedte van de verbinding;
 • “yt-html5-player-modules::subtitlesModuleData::module-enabled”: Geeft aan of ondertiteling is ingeschakeld.

De volgende informatie wordt opgeslagen in de sessieopslag:

 • “yt-remote-session-app”: Opslag van het type eindapparaat;
 • “yt-remote-cast-installed”: Slaat op of YouTube streaming is geïnstalleerd;
 • “yt-remote-session-name”: Opslag van het type eindapparaat;
 • “yt-remote-cast-available”: Sla op of YouTube streaming beschikbaar is;
 • “yt-remote-fast-check-period”: Opslag van de controle van de bandbreedte van de verbinding;
 • “yt-player-volume”: Opslag van het volume van de video;
 • “yt-player-caption-language-preferences”: Opslag van de taal van de ondertitels.

De rechtsgrondslag is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. een GDPR. Toegang tot en opslag van informatie in het eindapparaat vindt dan plaats op basis van de uitvoeringswetten van de ePrivacy-richtlijn van de EU-lidstaten, in Duitsland volgens § 25, lid 1. 1 TTDSG. De doorgifte van uw gegevens naar de VS en andere derde landen is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1. 1 lit. een GDPR.

Door onze website te bezoeken, ontvangen YouTube en Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of u bent ingelogd bij YouTube of Google of niet. Bovendien kunnen YouTube en Google, als u YouTube op onze website bezoekt terwijl u bent aangemeld bij uw YouTube- of Google-profiel, dit evenement koppelen aan de respectieve profielen. Als u de opdracht niet wenst, is het noodzakelijk dat u uitlogt bij Google voordat u onze website oproept.

U kunt het verzamelen van gegevens over uw gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door gepersonaliseerde reclame uit te schakelen in de advertentie-instellingen van Google: https://adssettings.google.com/notarget. In dat geval zal Google alleen niet-geïndividualiseerde reclame weergeven.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google, dat ook van toepassing is op YouTube: https://policies.google.com/privacy.

4. openbaarmaking van gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden alleen doorgegeven indien daarvoor in het concrete geval een rechtsgrondslag bestaat op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name indien:

 

 • U heeft ons uw persoonsgegevens verstrekt overeenkomstig art. 6 lid. 1 S. 1 lit. een DSGVO hebben hiermee uitdrukkelijk ingestemd,
 • de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 S. 1 lit. f DSGVO voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger legitiem belang hebt bij het niet bekendmaken van uw gegevens,
 • wij overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 S. 1 lit. c DSGVO wettelijk verplicht is openbaar te maken, in het bijzonder indien dit noodzakelijk is voor gerechtelijke vervolging of handhaving op grond van officiële verzoeken, gerechtelijke bevelen en gerechtelijke procedures, of
 • Dit is wettelijk toegestaan en in overeenstemming met artikel 6, lid 6. 1 S. 1 lit. b DSGVO is noodzakelijk voor de verwerking van contractuele relaties met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek plaatsvinden.

Een deel van de gegevensverwerking wordt uitgevoerd door KAMP Netzwerkdienste GmbH. Andere delen van de gegevensverwerking kunnen door andere van onze dienstverleners worden uitgevoerd. Naast de in dit privacybeleid genoemde dienstverleners kunnen dit met name gegevenscentra zijn die onze website en databanken opslaan, IT-dienstverleners die onze systemen onderhouden en adviesbureaus.

Als wij gegevens aan onze dienstverleners doorgeven, mogen zij de gegevens alleen gebruiken om hun taken uit te voeren. De dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven. Zij zijn contractueel gebonden aan onze instructies, beschikken over passende technische en organisatorische maatregelen om de rechten van de betrokkenen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

5. sociale netwerken

5.1. Werking van bedrijfspagina’s
5.1.1. Algemeen

Wij beheren bedrijfspagina’s in sociale netwerken om daar onder meer met klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren en informatie over onze diensten te verstrekken.

De gegevens van de gebruikers worden gewoonlijk door de betrokken sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van de interesses van de gebruikers. Daartoe worden cookies en andere identificatiemiddelen op de computers van de betrokkenen opgeslagen. Op basis van deze gebruiksprofielen worden vervolgens advertenties getoond binnen de sociale netwerken, bijvoorbeeld, maar ook op websites van derden.

In het kader van de werking van onze bedrijfspagina’s is het mogelijk dat wij toegang krijgen tot informatie zoals statistieken over het gebruik van onze bedrijfspagina’s die door de sociale netwerken worden verstrekt. Deze statistieken zijn geaggregeerd en kunnen met name demografische informatie bevatten (bijv. leeftijd, geslacht, regio, land) alsmede gegevens over de interactie met onze bedrijfspagina’s (bijv. likes, inschrijving, delen, bekijken van afbeeldingen en video’s) en de berichten en inhoud die via deze pagina’s worden verspreid. Deze kunnen ook informatie verschaffen over de interesses van gebruikers en welke inhoud en onderwerpen voor hen bijzonder relevant zijn. Deze informatie kan door ons ook worden gebruikt om het ontwerp aan te passen en onze activiteiten en inhoud op de Bedrijfssites te optimaliseren voor ons publiek. Zie de onderstaande lijst voor details en links naar de sociale netwerkgegevens waartoe wij, als beheerders van de bedrijfspagina’s, toegang hebben. Voor het verzamelen en gebruiken van deze statistieken geldt gewoonlijk een gezamenlijke verantwoordingsplicht. In voorkomend geval wordt het desbetreffende contract hieronder vermeld.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1. 1 S. 1 lit. f DSGVO, op basis van ons legitieme belang bij effectieve informatie en communicatie met gebruikers, of Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO om met onze klanten in contact te blijven en hen te informeren en om precontractuele maatregelen met belangstellenden uit te voeren.

Op voorwaarde dat u een account hebt bij het sociale netwerk, is het mogelijk dat wij uw publiekelijk beschikbare informatie en media zien wanneer wij toegang krijgen tot uw profiel. Bovendien kunnen wij via het sociale netwerk contact met u opnemen. Dit kan bijvoorbeeld via rechtstreekse berichten of via geposte bijdragen. De communicatie van inhoud via het sociale netwerk en de verwerking van inhoudelijke gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van het sociale netwerk als boodschapper- en platformdienst. Zodra wij persoonsgegevens van u doorgeven of verder verwerken in onze eigen systemen, zijn wij hiervoor zelfstandig verantwoordelijk en gebeurt dit om precontractuele maatregelen uit te voeren en een overeenkomst na te komen in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. b GDPR.

Voor de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking die door de sociale netwerken onder hun eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, wordt verwezen naar de informatie over gegevensbescherming van het respectieve sociale netwerk. Via de volgende links krijgt u ook meer informatie over de betreffende gegevensverwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Wij wijzen erop dat de meest efficiënte manier om uw verzoeken en rechten inzake gegevensbescherming te doen gelden, de desbetreffende aanbieder van het sociale netwerk is. Zij hebben toegang tot de gegevens en kunnen direct passende maatregelen nemen. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen met uw verzoek. In dat geval verwerken wij uw verzoek en sturen het door naar de aanbieder van het sociale netwerk. Wij ondersteunen gebruikers graag bij het doen gelden van hun rechten voor zover wij dat kunnen.

Hieronder vindt u informatie over de sociale netwerken waarop wij bedrijfspagina’s beheren:

5.1.2. Facebook Fanpage
5.1.3. Instagram Fanpage
5.1.4. LinkedIn Bedrijfspagina
5.1.5. Xing bedrijfspagina
  5.2. Links en knoppen naar sociale netwerken

   Er zijn knoppen op onze website om te linken naar onze bedrijfspagina’s op sociale netwerken. Als u op deze knoppen drukt, wordt u doorgestuurd naar het betreffende sociale netwerk. Daar gelden de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders van de sociale netwerken.

   Er zijn ook knoppen op onze blog voor het delen van berichten op sociale netwerken. Deze knoppen openen een nieuw venster van het betreffende sociale netwerk wanneer erop wordt geklikt, waarin u ons blogbericht kunt delen.

   In beide gevallen vindt er geen gegevensverwerking plaats zolang u niet op de knop drukt. Dit zijn hyperlinks die de sociale netwerken openen in een nieuw venster of tabblad.

   6. opslagperiode

   In principe bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Wij wissen de gegevens dan onmiddellijk, tenzij wij de gegevens nog nodig hebben tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn voor bewijsdoeleinden voor civielrechtelijke vorderingen, vanwege wettelijke bewaarplichten of er een andere rechtsgrond is op grond van het gegevensbeschermingsrecht voor de verdere verwerking van uw gegevens in het specifieke individuele geval.

   Voor bewijsdoeleinden moeten wij contractgegevens drie jaar bewaren vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke relatie met u eindigt. Alle vorderingen verjaren ten vroegste op deze datum overeenkomstig de normale wettelijke verjaringstermijn.

   Zelfs daarna moeten we sommige van uw gegevens om boekhoudkundige redenen bewaren. Wij zijn daartoe verplicht op grond van wettelijke documentatieverplichtingen die kunnen voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel, het Duitse Belastingwetboek, de Duitse Bankwet, de Duitse Wet op het witwassen van geld en de Duitse Wet op de effectenhandel. De daar genoemde termijnen voor het bewaren van documenten zijn twee tot tien jaar.

   7. doorgifte van gegevens aan derde landen

   Zoals uitgelegd in dit privacybeleid, maken wij gebruik van diensten waarvan de providers deels gevestigd zijn in zogenaamde derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) of daar persoonsgegevens verwerken, d.w.z. landen waarvan het niveau van gegevensbescherming niet overeenkomt met dat van de Europese Unie. Wanneer dit het geval is en de Europese Commissie voor deze landen geen adequaatheidsbesluit (art. 45 GDPR) heeft afgegeven, hebben wij passende voorzorgsmaatregelen genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen voor elke doorgifte van gegevens. Daartoe behoren onder meer de modelcontractbepalingen van de Europese Unie of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming.

   Wanneer dit niet mogelijk is, baseren wij de doorgifte van gegevens op uitzonderingen op art. 49 DSGVO, met name uw uitdrukkelijke toestemming of de noodzaak van de doorgifte voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

   Wanneer een doorgifte naar een derde land wordt overwogen en er geen besluit inzake adequaatheid of passende waarborgen zijn getroffen, is het mogelijk en bestaat het risico dat autoriteiten in het betrokken derde land (bijv. inlichtingendiensten) toegang krijgen tot de doorgegeven gegevens om deze te verzamelen en te analyseren en dat de afdwingbaarheid van uw rechten als betrokkene niet kan worden gewaarborgd. Bij het verkrijgen van uw toestemming via de toestemmingsbanner wordt u hier ook op gewezen.

   8. uw rechten

   8.1. Algemeen

   U heeft de volgende rechten als betrokkene:

   • Recht op informatie (art. 15 DSGVO): U hebt te allen tijde het recht om informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Wij zullen u in het kader van de informatieverstrekking uitleg geven over de gegevensverwerking en u een overzicht geven van de over uw persoon opgeslagen gegevens.
   • Recht op rectificatie (art. 16 DSGVO): Indien door ons opgeslagen gegevens onjuist of niet meer actueel zijn, heeft u het recht deze gegevens te laten corrigeren.
   • Recht op wissen (art. 17 DSGVO): U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Indien verwijdering bij wijze van uitzondering niet mogelijk is op grond van andere wettelijke bepalingen, worden de gegevens afgeschermd, zodat zij alleen voor dit wettelijke doel beschikbaar zijn.
   • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR): U kunt de verwerking van uw gegevens ook laten beperken, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens die wij bewaren onjuist zijn.
   • Recht op gegevensportabiliteit (art. 20 GDPR): U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u op verzoek een digitale kopie zullen verstrekken van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt.

   Om uw rechten zoals hier beschreven uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens. Dit geldt ook als u kopieën wenst te ontvangen van garanties die een adequaat niveau van gegevensbescherming aantonen. Op voorwaarde dat aan de respectieve wettelijke vereisten is voldaan, zullen wij uw verzoek om gegevensbescherming inwilligen.

   Uw vragen betreffende de uitoefening van gegevensbeschermingsrechten en onze antwoorden daarop worden voor documentatiedoeleinden opgeslagen gedurende een periode van maximaal drie jaar en, in individuele gevallen, langer indien er reden is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1. 1 lit. f GDPR, gebaseerd op ons belang om ons te verdedigen tegen eventuele civiele vorderingen op grond van Art. 82 GDPR, het vermijden van boetes op grond van Art. 83 GDPR en het nakomen van onze verantwoordingsverplichtingen op grond van Art. 5(f) GDPR. 2 GDPR.

   Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 DSGVO). U kunt dit recht bijvoorbeeld uitoefenen voor een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. In Berlijn is de bevoegde toezichthoudende autoriteit: Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlijn.

   8.2. Herroepings- en bezwaarrecht

   U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken (art. 7 lid 3 DSGVO). Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer voortzetten. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

   Voor zover wij uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f DSGVO heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie (artikel 21, lid 1, DSGVO). Als het gaat om een bezwaar tegen gegevensverwerking voor direct marketing doeleinden, heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat ook zonder opgaaf van redenen door ons wordt uitgevoerd (art. 21 lid 2 DSGVO).

   Als u uw recht op herroeping of bezwaar wilt uitoefenen, volstaat het om een informeel bericht te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens.

   9. wijzigingen in het privacybeleid

   Van tijd tot tijd kunnen we dit privacybeleid bijwerken, bijvoorbeeld als we wijzigingen aanbrengen aan onze website of als wettelijke of regelgevende vereisten veranderen.

   Versie: 2.0 / Status: januari 2023