+ 49 30 509 307 500 [email protected]

Afdruk

PRofiFLITZER GmbH is een vennootschap naar Duits recht. Het hoofdkantoor bevindt zich in Berlijn. De Vennootschap is aansprakelijk voor de inhoud van deze website.

Naam en zetel

PRofiFLITZER GmbH
Streusstrasse 67-68
13086 Berlijn

Wettelijk vertegenwoordiger

Mario Thom, Bastian Müller, Ron Draudt

Neem contact op met

Telefoon: + 49 (0) 30 509 307 500
Fax: + 49 (0) 30 509 307 599
E-mail: [email protected]

Realisatie en ondersteuning

Aileen Burkhardt, Hallmark Typografie
Nicole Baccarini, PRofiFLITZER

Copyright

© 2022 PRofiFLITZER GmbH. Alle rechten voorbehouden. PRofiFLITZER, PhotoM@nitoring en mms2Server zijn geregistreerde handelsmerken in beeld en woord. Alle beeldgegevens zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen met schriftelijke toestemming worden gebruikt. Deze opdruk geldt ook voor de Facebook-pagina.

Beeldrechten
Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Belastingdienst Berlijn Charlottenburg
Bismarckstraße 48
10627 Berlijn

Identificatie van de omzetbelasting

DE-248 399 686 (overeenkomstig artikel 22, lid 1, van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten van de Europese Gemeenschap inzake omzetbelasting)

Inschrijving in het handelsregister

Lokale rechtbank Berlijn Charlottenburg Handelsregisternummer: HRB: 101794

Bankgegevens

Commerzbank AG
IBAN: DE83 12080000 4041373200
BIC: DRESDEFF120