+ 49 30 509 307 500 [email protected]

Internationale Vrouwendag

Het doel van deze dag is de aandacht te vestigen op vrouwenrechten en gendergelijkheid wereldwijd. Vrouwen worden gevierd om hun prestaties en verwezenlijkingen.

Helaas zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in technische beroepen. Daarom willen we deze dag aangrijpen om Miriam van ons team voor te stellen. Zij is verantwoordelijk voor “Business Intelligence en Key Account Management” bij PRofiFLITZER.

Beste Miriam, wat zijn jouw taken als BI specialist?

“Voor mij is de focus van mijn werk de consolidatie en voorbereiding van alle onderliggende gegevens van het verkooppunt – d.w.z. de plaats waar een product wordt verkocht. Voor onze klanten is het enorm belangrijk om deze cijfers en gegevens in visueel aantrekkelijke en zinvolle analyses en rapporten te krijgen. Beslissingen en de ontwikkeling van strategieën zijn er immers op gebaseerd, om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden en te blijven groeien.

Ons hele BI-team is ook betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe tools. We kunnen bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie gebruiken om gefundeerde verkoopprognoses te maken. Wij noemen dit predictive analytics.”

Sinds de oprichting van ons BI-team is het voor ons van meet af aan belangrijk geweest dat vrouwen en mannen op voet van gelijkheid deelnemen.