+ 49 30 509 307 500 [email protected]

PRofiFLITZER helpt ook een handje en biedt actief steun aan de mensen in Oekraïne. We hebben 4 hulpacties gestart.
Wij zouden het fijn vinden als u ook deelneemt aan onze inzamelingsactie op onze interne donatierekening, zodat we samen een bijdrage kunnen leveren om mensen in nood in Oekraïne te steunen.

Overhandiging van donaties in natura bij de grensovergang Budomierz – Hrushiv

Op zaterdag 19.03.2022 hebben wij bij de grensovergang Budomierz – Hrushiv in de ochtenduren donaties in natura van werknemers ingezameld en overhandigd aan Oekraïense helpers. De sfeer was vredig, maar iedereen kon de spanning voelen. De helpers uitten hun dankbaarheid zonder veel woorden. Het was een zeer ontroerend moment. Bijna een hele vrachtwagen van 7,5 ton werd samengebracht met belangrijke benodigdheden zoals babyvoeding, kindervoeding, veel medisch materiaal, dekens, slaapzakken en veel melk. De materialen werden op zaterdag 19.03.2022 door de Oekraïense helpers naar Lviv gebracht en vervolgens doorgestuurd naar de oorlogsgebieden. De reis bracht zelfs dubbel geluk voor mensen in nood, op de terugweg konden we 12 vluchtelingen naar Duitsland brengen die bescherming zochten tegen de oorlog. De dankbaarheid in de ogen van de mensen zal niet vergeten worden in onze harten. Een grote dank aan Ole Schartmann en zijn team voor de hele organisatie en aan alle medewerkers van PRofiFLITZER voor de donaties! Als ook u de mensen in Oekraïne wilt steunen, kijk dan eens om uw hoek en zie waar u kunt helpen. Elke donatie, hoe klein ook, wordt dankbaar aanvaard.

Geldelijke donatie aan de Vereniging Julenka

We hebben een interne donatierekening opgezet en intern gecollecteerd. Het ontvangen bedrag van € 1.825 werd door PRofiFLITZER verdubbeld! In totaal werd € 3.650 overgemaakt op de schenkingsrekening van Julenka e. V.

Wie is Julenka en wat doet de vereniging?
Julenka e.V. is een vereniging zonder winstoogmerk die in 2011 is opgericht om een reeds bestaand sociaal project in Oekraïne te ondersteunen. Wij vinden dat de aanpak van Julenka duurzaam is. Onze donaties komen terecht bij de hulpprojecten die Julenka nu, maar ook na de oorlog in Oekraïne rechtstreeks uitvoert. Julenka e.V. is gevestigd in Berlijn en wij van ProfiFLITZER streven na overleg met de directie naar langdurige ondersteuning en samenwerking. Het bestuur werkt volledig op vrijwillige basis en is momenteel ter plaatse in het grensgebied, waar het ondersteuning kan bieden. Meer informatie vindt u op www.julenka.org.

Samen met u willen we geld blijven inzamelen en zo financiële hulp bieden.
U mag blijven doneren. Wij zullen verslag blijven uitbrengen over de ontvangen bedragen en donaties.

Eigenaar: PRofiFLITZER GmbH
IBAN: DE48 1005 0000 0190 9872 43
Trefwoord: Noodhulp Oekraïne

Hartelijk dank aan alle medewerkers van PRofiFLITZER die zo energiek aan de inzamelingsactie hebben deelgenomen!

Directe steun voor aankomende Oekraïners

Dagelijks arriveren treinen met vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Berlijn en het aantal neemt voortdurend toe. Er zijn veel vrijwilligers nodig bij de aankomststations in het Centraal Station van Berlijn en bij de ZOB Berlijn en in Reinickendorf om de aankomende mensen te ondersteunen en hen een oriëntatie te geven. De komende weken willen we graag ter plaatse helpen: Hiervoor bieden wij de mogelijkheid om dagelijks twee medewerkers vrij te maken voor directe ondersteuning op de genoemde locaties. Geïnteresseerde werknemers hebben al gebruik gemaakt van dit aanbod en hebben ter plaatse actief meegewerkt.

Terbeschikkingstelling van accommodatie

Noodopvangcentra van de overheid zijn momenteel erg druk, dus hulp van particulieren is nodig. Wie van ons team de Oekraïners een slaapplaats kan bieden, wordt door ons financieel gesteund.